Siirry pääsisältöön

Kestävän kehityksen matka

Tie suurempaan sosiaaliseen vastuuseen

Tule mukaan matkallemme, jossa tavoitteena on tulla Skandinavian vastuullisimmaksi polymeerien jakelijaksi.

Kestävän kehityksen matka

Olemme sitoutuneet edistämään kiertoratkaisuja ja kestävää resurssien käyttöä muoviteollisuudessa. Olemme avoimia prosessiemme suhteen ja pyrimme osoittamaan jokaisen askeleen, jonka otamme kohti kestävämpää kehitystä. Tähän tähtäävään strategiaamme kuuluu keskittyminen virstanpylväisiin ympäristön, ihmisoikeuksien, liiketoimintaetiikan, työympäristön, asiakassuhteiden ja sosiaalisen vastuun aloilla.

Nämä kestävän kehityksen osa-alueet liittyvät suoraan YK:n Agenda 2030:n maailmanlaajuisiin tavoitteisiin, joilla pyritään edistämään maailmanlaajuista kestävyyttä esimerkiksi köyhyyden vähentämisen, sukupuolten tasa-arvon ja ilmastotoimien aloilla. Lisäksi toimintamme ja tavoitteemme ovat linjassa ISO 26000 -standardin kanssa, joka on maailman johtava kestävän liiketoiminnan standardi. Yhdenmukaistamalla strategiamme ja toimintamme näiden maailmanlaajuisesti tunnustettujen ohjeiden kanssa olemme sitoutuneet edistämään kestävämpää tulevaisuutta ja vastaamaan vastuullisesti toimialamme haasteisiin.

Alempana voit seurata vaihe vaiheelta, miten työskentelemme kestävyyden parissa tavoitteiden ja Agenda 2030:n yhteydessä.

Tietoa ISO26000:sta
 • Sosiaalista vastuuta koskevat ohjeet
 • Hyödyllinen kaikille organisaatioille
 • Laaja valikoima aiheita
 • Kestävän kehityksen edistäminen
 • Integrointi organisaatioon
 • Ei sertifiointia varten
Tietoa YK:n Agenda 2030:n maailmanlaajuisista tavoitteista
 • YK:n maailmanlaajuiset tavoitteet koostuvat 17 kestävän kehityksen tavoitteesta.
 • Yleissovellus kaikkiin maihin
 • Kokonaisvaltaiset ja toisiinsa liittyvät tavoitteet
 • Määräaika 2030: tavoitteet ovat osa Agenda 2030:ta.
 • Hallitusten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan välinen maailmanlaajuinen yhteistyö
 • Edistymisen säännöllinen seuranta ja arviointi

Klikkaamalla kutakin aihetta voit lukea lisää siitä, miten toimimme ja aiomme toimia.

Ympäristö

Oikein käytettynä muovi on tärkeä ja arvokas materiaali. Se, miten tuotamme, kulutamme ja käsittelemme muovia, voi vaikuttaa ympäristöongelmiin. Ilmeisistä syistä juuri tällä alueella vastuullisuustyössämme on eniten kohteita todo-listalla. Mutta myös ympäristöalalla olemme jo saavuttaneet eniten.

Mitä voimme ja mitä meidän pitäisi tehdä muun muassa: Saastumisen ehkäiseminen / Työ ilmaston hyväksi / Työ kiertotalousratkaisujen ja resurssien kestävän käytön puolesta

Saastumisen ehkäiseminen / Ilmaston edistäminen

Mitä me teemme

Olemme jäseniä "Operation Clean Sweep®" (OCS) -ohjelmassa, joka auttaa yrityksiä käsittelemään pellettivuotoja keskeisten suositusten avulla. Olemme myös kannustaneet kumppaneitamme liittymään jäseniksi, jos he eivät vielä ole.
Vuodesta 2022 alkaen mittaamme kuljetusten päästöjä. Sitten voimme seurata ajan myötä, jos parannamme. Asiakas voi myös saada tietoja "hänen" kuljetuksistaan.
Ajamme jo periaatteessa vain täysautoilla, kun poimimme materiaaleja mantereelta, jotta voimme kuljettaa mahdollisimman paljon painoa kuljetusta / kuorma-autoa kohti.
Työskentelemme paikallisten varastojen kanssa pienemmissä toimituksissa / puheluissa.
Kaikki työsuhdeautomme ovat sähköautoja.
Meillä on pääsy sähköauton lataukseen kaikille työntekijöille.
Varmistamme, että tuottamamme pieni jäte kierrätetään asianmukaisesti.
Liikenteenharjoittajat valitsevat veneen/junan tien päälle, kun tämä mahdollisuus on olemassa.
Olemme kehittäneet toimintatapoja, jotka koskevat työmatkojen hallintaa, käyttämiämme liikennevälineitä, ravintoloita, joissa syömme, hotelleja, joissa majoitumme, ja paikkoja, joissa varaamme konferensseja jne.
Kannustetaan kiinteistönomistajia ostamaan vihreää sähköä.
Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia kuljetusratkaisuja sen mukaan, mikä on heille tärkeintä (hinta, vähäpäästöisyys, nopea toimitus). Voit lukea siitä lisää täältä.

Mitä meidän pitäisi/voimme tehdä

Päästöjen kokonaismäärä olisi mitattava eri tekijöiden perusteella:
 • Materiaalin paino: Polymeerien tiheys ja paino voivat vaihdella. Painavammat materiaalit voivat lisätä polttoaineen kulutusta kuljetuksen aikana, mikä johtaa suurempiin CO2-päästöihin.
 • Materiaalin tilavuus: Jotkin polymeerit voivat olla tilaa vieviä mutta kevyitä, mikä vaikuttaa kuljetuksen järjestämiseen. Suurempi tilavuus voi vaatia suurempia tai useampia kuljetuksia, mikä voi vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin.
 • Pakkaus: Pakkausmateriaalin tyypillä ja sen tehokkuudella on merkitystä. Uudelleenkäytettävät tai kevyemmät pakkausmateriaalit voivat vähentää kuljetuksen kokonaispainoa.
 • Polymeerien tuotanto: Myös polymeerien varsinaisesta tuotantoprosessista aiheutuvat päästöt olisi otettava huomioon. Jotkin polymeerien tuotantomenetelmät ovat energiaintensiivisempiä ja aiheuttavat enemmän päästöjä.
 • Kierrätettävyys ja elinkaari: Polymeerien elinkaari, mukaan lukien niiden kierrätettävyys ja hajoavuus, vaikuttaa niiden kokonaishiilijalanjälkeen. Biopohjaisten tai helposti kierrätettävien polymeerien pitkän aikavälin päästöt voivat olla pienemmät.
 • Liikennevälineet: Päästöt vaihtelevat liikennetyypin mukaan (esim. kuorma-auto, juna, lentokone tai laiva). Kullakin kuljetusmuodolla on oma päästökertoimensa kuljetusyksikköä ja matkaa kohti.
 • Etäisyys: Tavaroiden kokonaiskuljetusmatka vaikuttaa päästöihin. Pidemmät etäisyydet johtavat suurempiin päästöihin.
 • Polttoainetyyppi: Eri polttoaineilla (diesel, bensiini, sähkö, biodiesel jne.) on erilaiset CO2-päästötasot. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö voi vähentää päästöjä.
 • Logistiikkaketjun tehokkuus: Kuljetusreittien ja lastauksen tehokkaalla suunnittelulla ja optimoinnilla voidaan vähentää tarpeetonta ajamista ja siten vähentää päästöjä.
 • Ajoneuvojen tehokkuus: Uudemmat ja polttoainetehokkaammat ajoneuvot tuottavat vähemmän päästöjä kuin vanhemmat ja tehottomammat mallit.
 • CO2-päästöt yksikköä kohti: Tässä mitataan päästöjä suhteessa kuljetettuun tavaramäärään, mikä antaa vivahteikkaamman kuvan päästöjen tehokkuudesta.

Työ kiertotalousratkaisujen ja resurssien kestävän käytön puolesta

Mitä me teemme

Olemme kehittäneet panttijärjestelmän – RETURN, jossa sitoudumme ostamaan takaisin kaiken asiakkaillemme myymämme materiaalin.
Keskity kierrätettyjen materiaalien myyntimäärien kasvattamiseen.
Kehitämme kierrätysmateriaalien ja tuottajien tuotevalikoimaa, jonka kanssa työskentelemme.
Tiedotamme asiakkaille kierrätysmateriaalien eduista.
Ostamme takaisin materiaaleistamme ylijääneet pakkaukset (kuormalavat, materiaalipussit jne.), jotta ne voidaan kierrättää ja käyttää uusissa tuotteissa. Otamme vastuun alusta loppuun - emme ainoastaan tuotteesta vaan myös pakkauksesta.
Tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden auttaa heitä tuotantojätteen kanssa tarvittaessa/pyydettäessä. Jauhamme sen alas, rakeistamme (tarvittaessa) ja laitamme sen takaisin markkinoille, jotta materiaali voi mennä uusiin tuotteisiin.
Keskustelemme sisäisesti paljon kiertotalouden ja vastuullisuuden tärkeydestä.
Selventääksemme keskittymistämme kestävään kehitykseen olemme luoneet Esvama Pyöreät ratkaisut.
Tuemme Svensk Plastia taloudellisesti. He pyrkivät lisäämään tietoa muovista materiaalina.
Kierrätettyjen, NTP/OG-tuotteiden ja neitseellisten tuotteiden välinen myytyjen kilojen jakauma on määritettävä.
Mittaa sen materiaalin kokonaismäärää, jonka kierrättämisessä autamme.
Kierrätysmateriaalit ovat meille aina tärkeitä.
Tiedon levittäminen yhteiskunnassa esimerkiksi vierailemalla kouluissa ja osallistumalla julkiseen keskusteluun.

Mitä meidän pitäisi/voimme tehdä

Kehitä laskin eri materiaalien ympäristövaikutuksille.
Jatka kierrätysmateriaaleja ja niiden taustalla olevia prosesseja koskevan tietopankkimme kehittämistä.

Klikkaamalla kutakin aihetta voit lukea lisää siitä, miten toimimme ja aiomme toimia.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat kaiken toimintamme lähtökohta ja toimintamme kulmakivi. Meille länsimaissa ihmisoikeudet voidaan nähdä asiana, joka koskee vain kehitysmaita. Mutta täällä on paljon tehtävää, kaikille maille ja yrityksille. Koko arvoketjussa – ensimmäisestä alihankkijasta loppuasiakkaaseen – me voimme ja meidän tulee olla mukana ja vaikuttaa.

Asiakirjassamme Sitä Esvama Olemme laatineet sisäisen oppaan siitä, miten meidän pitäisi toimia useilla näistä aloista. Aloitamme asiakirjasta, kun varmistamme, että toimittajamme noudattavat sovellettavia vaatimuksia ja lakeja. Teemme tämän keräämällä heidän CSR-käytäntönsä tai muita hallintoasiakirjoja. Toimittajat, joilla on yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia käytäntöjä ja vastaavia asiakirjoja, asetetaan etusijalle niihin nähden, joilla ei ole tätä.

Mitä voimme ja mitä meidän pitäisi tehdä muun muassa: Suojele ihmisoikeuksia / Työ tasa-arvon , tasa-arvon ja monimuotoisuuden puolesta / Vältä osallisuutta / Hallitse väärinkäytöksiä / Tunnista riskitilanteet / Suojele työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia

Ihmisoikeuksien suojelu

Mitä me teemme

Noudatamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja normeja, ja niitä on sovellettava kaikkiin työntekijöihimme.
Emme suvaitse kenenkään syrjintää etnisen alkuperän, iän, sukupuolen, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnollisen vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, perheaseman, sosiaalisen alkuperän tai muiden vastaavien ominaisuuksien perusteella.
Emme hyväksy minkäänlaista häirintää, mukaan lukien väkivalta, seksuaalinen häirintä, rangaistus tai pahoinpitely.
Emme salli pakko- tai lapsityövoimaa.
Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestäytyä, liittyä tai olla liittymättä yhdistyksiin ja ammattiliittoihin ja neuvotella yhdessä yrityksen kanssa. Tarvittaessa pyrimme helpottamaan muita työntekijöiden edustuksen muotoja.

Työskentele terveiden työolojen puolesta

Mitä me teemme

Vapaus vastuullisuudella ja joustavuudella sekä ajan että työpaikan suhteen. Se mahdollistaa työntekijöille paremman elämänpalapelin.
Luottamus työntekijöihin, suurempi sitoutuminen tuottoihin. Työntekijäkyselymme osoittaa, että tätä arvostetaan.
Meille on tärkeää rakentaa tiimiä ja antaa työntekijöille "sitä vähän ylimääräistä". Tämä tekee työnteosta hauskempaa, mikä puolestaan tekee siitä kestävää pitkällä aikavälillä. Meillä on tiiminrakennuspäiviä, joulu- ja kesäjuhlia sekä vastaavia aktiviteetteja.
Meillä on käytössä käytäntöjä ja henkilöstökysely, joka hallitsee työoloja ja mittaa työntekijöidemme hyvinvointia.
Tarjoamme muita etuja, kuten hyvinvointilisää ja hierontaa, ja tarjoamme säännöllisesti lounasta.
Meillä on säännöllisiä työhaastatteluja varmistaaksemme, että työntekijöiden toiveet, vaatimukset ja odotukset ovat tiedossa – ja päinvastoin.

Työtä tasa-arvon, tasa-arvon ja monimuotoisuuden puolesta

Mitä me teemme

Pyrimme heijastamaan yhteisöjä, joissa toimimme. Erilaisuutemme antavat meille mahdollisuuden tutkia erilaisia näkökulmia ja haastaa ajattelutapaamme, mikä edistää parempaa päätöksentekoa.
Monimuotoisuus tarkoittaa meille monimuotoisuuden eri osa-alueita, kuten sukupuolta, ikää, taitoja, kokemuksia, kulttuuria ja persoonallisuutta.

Osallisuuden välttäminen

Mitä me teemme

Varmistamme, ettemme ole suoraan, epäsuorasti tai passiivisesti osallisina ihmisoikeuksien loukkaamisessa.
Pidättäydymme eduista, joita voi syntyä siitä, että joku muu rikkoo oikeuksia, ja uskallamme puhua ja vaikuttaa, jos he tekevät niin.

Väärinkäytösten käsittely

Mitä me teemme

Meillä on käytössämme mekanismeja, joiden avulla voimme nopeasti havaita ja korjata kaikki väärinkäytökset ja varmistaa, että ne eivät toistu.

Tunnista riskitilanteet

Mitä me teemme

Meillä on ylimääräinen määräysvalta ihmisoikeuksiin tilanteissa, joissa niiden loukkaamisen riski kasvaa. Tämä voi olla esimerkiksi silloin, kun käymme kauppaa sellaisten maiden yritysten kanssa, joilla ei ole samaa näkemystä ihmisoikeuksista, tai kun käytämme toiminnassamme resursseja, jotka voivat kilpailla ihmisten puhtaan veden tai muiden asioiden tarpeiden kanssa ihmisarvoisen elämän puolesta.
Haluamme olla myönteinen voima ihmisoikeuksien suojelussa tarjoamalla ratkaisuja näissä tilanteissa.

Työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien turvaaminen

Mitä me teemme

Varmistamme, että työntekijöillämme ja toimittajiemme työntekijöillä on inhimilliset olosuhteet työssään.
Emme suvaitse pakkotyötä tai lapsityövoimaa.

Klikkaamalla kutakin aihetta voit lukea lisää siitä, miten toimimme ja aiomme toimia.

Liiketoiminnan etiikka

Liiketoiminnan etiikassa on kyse siitä, miten hoidamme liiketoimintaamme, vastuustamme yrittäjinä, vaikutusvallastamme, eettisestä toiminnastamme ja lakien kunnioittamisesta.

Asiakirjassamme Sitä Esvama Olemme laatineet sisäisen oppaan siitä, miten meidän pitäisi toimia useilla näistä aloista. Aloitamme asiakirjasta, kun varmistamme, että toimittajamme noudattavat sovellettavia vaatimuksia ja lakeja. Teemme tämän keräämällä heidän CSR-käytäntönsä tai muita hallintoasiakirjoja. Toimittajat, joilla on yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia käytäntöjä ja vastaavia asiakirjoja, asetetaan etusijalle niihin nähden, joilla ei ole tätä.

Mitä voimme ja mitä meidän pitäisi tehdä muun muassa: Korruption torjunta / Osallistu poliittisesti vastuullisesti / Kilpaile yhtäläisin ehdoin / Työskentele kestävän arvoketjun puolesta

Kilpaile tasapuolisin toimintaedellytyksin

Mitä me teemme

Tuemme vapaata ja oikeudenmukaista kilpailua markkinoilla. Se on meidän etujemme mukaista ja hyödyttää koko yhteiskuntaa.
Uskomme, että kaikkien yritysten pitäisi voida käydä kauppaa ja kilpailla kanssamme haluamallaan tavalla, kunhan ne noudattavat paikallisia lakeja ja määräyksiä aivan kuten mekin.
Emme koskaan osallistu keinotekoisen korkeiden tai matalien hintojen asettamiseen tai muihin kilpailua rajoittaviin käytäntöihin tai sopimuksiin.
Emme vaihda luottamuksellisia tietoja kilpailijoiden kanssa.

Työskentele kestävän arvoketjun puolesta

Mitä me teemme

Varmistamme, että yritykselle ostettava tulee toiminnasta, joka on myös kestävää ja joka suojelee ihmisoikeuksia, ympäristöä ja koko yhteiskuntaa.
Varmistamme, että tuotteita voidaan seurata ongelmien ilmetessä ja että kaikki osapuolet voivat toimia vastuullisesti.

Vastuu toimittajistamme

Mitä me teemme

Kehotamme toimittajiamme toimimaan samojen eettisten ja sosiaalisten ohjeiden mukaisesti kuin me ja ylläpitämään samoja korkeita laatustandardeja.
Odotamme, että toimittajamme eivät hyväksy korruptiota ja noudattavat asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ympäristön, ihmisoikeuksien ja työolojen aloilla.
Kannustamme toimittajiamme toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että heidän tuotteillaan ja palveluillaan on mahdollisimman vähän kielteisiä ympäristövaikutuksia eivätkä ne vaikuta kielteisesti ihmisten terveyteen ja yhteiskuntaan.
Kannustamme toimittajia ottamaan käyttöön sertifioitavia hallintajärjestelmiä laadulle, ympäristölle ja työympäristölle.
Seuraamme säännöllisesti toimittajien suoriutumista kestävässä kehityksessä. Jos ne eivät täytä vaatimuksiamme, tämä voi johtaa vaatimuksiin parannustoimenpiteistä tai yhteistyön lopettamisesta.

Laatu- ja tuotevastuu

Mitä me teemme

Vastaamme aina asiakkaidemme vaatimuksiin, tarpeisiin ja odotuksiin toimittamalla palveluita ja tuotteita oikealla laadulla.
Tuotteidemme on täytettävä sovitut, lailliset normit ja terveysstandardit niiden käytön suhteen.
Tuotteiden käyttötapaa koskevien tietojen olisi oltava tarkkoja ja selkeitä.
Työskentelemme järjestelmällisesti. ISO 9001 -standardin mukaisten sertifioitujen laadunhallintajärjestelmien ja/tai toimialakohtaisten sertifiointijärjestelmien olisi tarvittaessa oltava toimittajien saatavilla.

Klikkaamalla kutakin aihetta voit lukea lisää siitä, miten toimimme ja aiomme toimia.

Työympäristö

Työympäristötyössämme on kyse turvallisen työpaikan luomisesta kaikille yhdessä ennakoivalla ja pitkäjänteisellä työskentelytavalla.

Asiakirjassamme Sitä Esvama Olemme laatineet sisäisen oppaan siitä, miten meidän pitäisi toimia useilla näistä aloista. Aloitamme asiakirjasta, kun varmistamme, että toimittajamme noudattavat sovellettavia vaatimuksia ja lakeja. Teemme tämän keräämällä heidän CSR-käytäntönsä tai muita hallintoasiakirjoja. Toimittajat, joilla on yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia käytäntöjä ja vastaavia asiakirjoja, asetetaan etusijalle niihin nähden, joilla ei ole tätä.

Työskentelemme seuraavien osa-alueiden parissa: Työ turvallisen työllisyyden ja työolojen puolesta / Työtä terveiden työolojen puolesta / Työtä vuoropuhelun ja avoimuuden hyväksi työssä / Hyvän työterveyden edistäminen / Henkilökohtaisen kehityksen edistäminen työpaikalla

Työ turvallisessa työsuhteessa ja työsuhteissa

Mitä me teemme

Tarjoamme työntekijöillemme ehtoja, jotka ovat paljon enemmän kuin mikä on lakisääteistä.
Toimimme läpinäkyvästi työntekijöitämme kohtaan ja tiedotamme heille yrityksen liiketoiminnasta ja tilanteesta. Tämä lisää turvallisuutta.
Arvioimalla toimittajamme vuosittain varmistamme, että:
 • Tutki/selvitä, tarjoavatko toimittajamme turvallisen työ- ja työsuhteen sovellettavien vaatimusten/lakien mukaisesti. Tämä tehdään keräämällä heidän csr-käytäntönsä tai muut työympäristöä käsittelevät asiakirjat. Toimittajat, joilla ei ole yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa käytäntöä tai vastaavia hallintoasiakirjoja, olisi asetettava etusijalle verrattuna niihin, joilla on se.

Työskentele terveiden työolojen puolesta

Mitä me teemme

Vapaus vastuullisuudella ja joustavuudella sekä ajan että työpaikan suhteen. Se mahdollistaa työntekijöille paremman elämänpalapelin.
Luottamus työntekijöihin, suurempi sitoutuminen tuottoihin. Työntekijäkyselymme osoittaa, että tätä arvostetaan.
Meille on tärkeää rakentaa tiimiä ja antaa työntekijöille "sitä vähän ylimääräistä". Tämä tekee työnteosta hauskempaa, mikä puolestaan tekee siitä kestävää pitkällä aikavälillä. Meillä on tiiminrakennuspäiviä, joulu- ja kesäjuhlia sekä vastaavia aktiviteetteja.
Meillä on käytössä käytäntöjä ja henkilöstökysely, joka hallitsee työoloja ja mittaa työntekijöidemme hyvinvointia.
Tarjoamme muita etuja, kuten hyvinvointilisää ja hierontaa, ja tarjoamme säännöllisesti lounasta.
Meillä on säännöllisiä työhaastatteluja varmistaaksemme, että työntekijöiden toiveet, vaatimukset ja odotukset ovat tiedossa – ja päinvastoin.
Arvioimalla toimittajamme vuosittain varmistamme, että:
 • Tutki/selvitä, tarjoavatko toimittajamme turvallisen työ- ja työsuhteen sovellettavien vaatimusten/lakien mukaisesti. Tämä tehdään keräämällä heidän csr-käytäntönsä tai muut työympäristöä käsittelevät asiakirjat. Toimittajat, joilla ei ole yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa käytäntöä tai vastaavia hallintoasiakirjoja, olisi asetettava etusijalle verrattuna niihin, joilla on se.

Työskentele vuoropuhelun ja avoimuuden puolesta työssä

Mitä me teemme

Olemme avoimia ja läpinäkyviä ja tiedotamme jatkuvasti liiketoiminnasta, visioista ja tavoitteista.
Reagoimme toisiimme ja ideoihin, joita tulee.
Meillä on avoin ja salliva ilmapiiri, jossa työntekijöitä valmennetaan ja tuetaan.
Meillä on maanantaina kokouksia, joissa on mahdollisuus sekä johdon että työntekijöiden tiedoille nostaa esiin asioita.
Meillä on avoimet ovet.
Kuuntelemme työntekijöitä, katsomme, mitä tarpeita siellä on, ja käsittelemme heitä. Muun muassa työntekijöiden haastattelujen kautta.
Olemme ennakoivia ja uskallamme palkata ennen kuin kapasiteetti saavuttaa katon.
ISO 9001 -laatujärjestelmä auttaa meitä toimimaan jäsennellysti ja tiettyjen prosessien mukaisesti – myös työntekijöiden ja heidän tarpeidensa osalta.
Uskallamme kyseenalaistaa rutiineja ja luoda "parhaita käytäntöjä".
Työntekijöillemme annetaan tilaa "tehdä oma juttunsa" tietyissä puitteissa. Tämä edistää henkilökohtaista kehitystä, edistää syvempää vuoropuhelua ja edellyttää avoimuutta.

Hyvän työterveyden edistäminen

Mitä me teemme

Meillä on hyvinvointikorvaus, hieronta ja mahdollisuus treenata viikon ylimääräiselle lomalle.
Meillä on turvallisuuskierroksia hyvän fyysisen työympäristön varmistamiseksi.
Meillä on uudet, raikkaat tilat.
Etätyössä tuemme ergonomian mukautusten kustannuksilla jne.
Yrityskulttuurimme edistämiseksi olemme kehittäneet arvoja, joita voimme soveltaa organisaatiossamme: nöyrä, omistautunut ja huolellinen.
Pitääksemme sairauspoissaolot vähäisinä ja ehkäistäksemme, välttääkseen tai lyhentääksemme sairauspoissaoloja keräämme tietoja terveysriskeistä, sairauspoissaolojen syistä sekä sairauspoissaolojen tiheydestä ja laajuudesta.

Edistä henkilökohtaista kehitystä työpaikalla

Mitä me teemme

Tarjoamme ja kannustamme kaikkia työntekijöitä osallistumaan kursseille/koulutuksiin. Niin kauan kuin se lisää asiantuntemusta heidän työalueilleen, olemme aina positiivisia.
Tallennamme sen, mitä työntekijät haluavat ja tarvitsevat, sekä jäsennellyillä työntekijähaastatteluilla että epävirallisemmassa ympäristössä.
Meillä on vuosittaiset kehityskeskustelut (ISO 9001 -standardin mukaan).
Koulutuksen ja osaamisen seuranta. Kaikki on tallennettu laatujärjestelmäämme.
Otamme työntekijämme mukaan vastuullisuustyöhön ja saamme heidät tietoisiksi kestävän yhteiskunnan ja resurssien kiertotalouden tärkeydestä.
Mittaa, kuinka monta koulutusta/kurssia järjestetään vuosittain osana kestävän kehityksen raporttiamme.

Klikkaamalla kutakin aihetta voit lukea lisää siitä, miten toimimme ja aiomme toimia.

Asiakas

Asiakkaat tarvitsevat tosiasioihin perustuvaa, puolueetonta tietoa voidakseen tehdä tietoon perustuvia ja kestäviä valintoja. Siksi on tärkeää, että työskentelemme selkeästi ja avoimesti kaikessa viestinnässä.

Keskitymme muun muassa seuraaviin osa-alueisiin: Edistää hyvää markkinointia, tiedotusta ja sopimusmenetelmiä / Työskentele turvallisten tuotteiden ja palveluiden puolesta / Työskentele kestävän kulutuksen hyväksi / Suojaa asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja ja yksityisyyttä

Edistää hyvää markkinointia, tiedotusta ja sopimusmenetelmiä

Mitä me teemme

Sopimukset: Lähetämme aina myynti- ja ostotilauksia kaikista ostamistamme ja myymistämme materiaaleista. Kaikista suurista kuluista meillä on kirjalliset sopimukset.
Tiedot: Osallistumme julkiseen keskusteluun pääasiassa SPIF:n ja Svensk Plastin kaltaisten organisaatioiden kautta. He yrittävät välittää muovin positiiviset ominaisuudet ja vivahteita muovia koskevasta yleisestä keskustelusta käytettävissä olevan tutkimuksen perusteella (LCA-analyysit jne.)
Markkinointi: Teemme yhteistyötä markkinointitoimiston kanssa, emmekä koskaan lupaa enempää kuin pystymme pitämään. Kun markkinoimme tuotteitamme, pidämme kiinni tosiasioista.

Mitä meidän pitäisi/voimme tehdä

Välitämme /informoimme asiakkaitamme siitä, kuinka paljon ympäristövaikutuksia heidän meiltä tekemillään ostoilla on ympäristöön (liikenteen ja materiaalien päästöt).
Kehitämme laskurin, joka näyttää erimateriaalien hiilidioksidipäästöjen kokonaisvaikutuksen.

Edistä turvallisia tuotteita ja palveluita

Mitä me teemme

Jäljitettävyys: Kaikki myymiemme uusien tuotteiden materiaalit ovat 100% jäljitettävissä. Aina on olemassa analyysitodistuksia ja materiaalit ovat REACH-rekisteröityjä. Poikkeuksia ei ole.
Mitä tulee Near to Primeen (NTP), off grade (OG) ja kierrätettyihin materiaaleihin, Aitoustodistusta ei ole olemassa eikä siten samaa jäljitettävyyttä. Siksi olemme aina selvillä siitä, että asiakas ostaa ntp / OG tai kierrätetty materiaali, joten hän käyttää materiaalia tähän sopivissa sovelluksissa.
Riippumatta siitä, onko kyseessä uutta materiaalia vai ei, asiakas saa aina tietoa materiaalin ominaisuuksista, jotka ovat tiedossa (esim. mfi, tiheys jne.).
Kaikille materiaaleille on olemassa käyttöturvallisuustiedote/käyttöturvallisuustiedote (MSDS/SDS).
Mittaa asiakkaiden valitukset.

Työtä kestävän kulutuksen puolesta

Mitä me teemme

Uskomme, että muovi on usein paras materiaalivalinta kestävään tulevaisuuteen. Tämä perustuu kaikkiin tehtyihin elinkaariarvioinnin analyyseihin, joissa tosiasiat osoittavat juuri sen.
Yksi muovin pääominaisuuksista on, että sitä voidaan helposti käyttää uudelleen, ja tässä yhteiskunnan on otettava suuria askelia. Meidän on parannettava muovin keräämistä (roskaamisen sijaan), ja keräämäämme muovia on käsiteltävä niin, että mahdollisimman suuri osa siitä voidaan käyttää uudelleen eikä vain polttaa. Tämän edistämiseksi olemme kehittäneet panttijärjestelmän RETURN - jossa arvostamme myymäämme muovia lisätäksemme kannustimia kerätä ja kierrättää.
Autamme/tarjoamme asiakkaita kierrättämään materiaaleja, joista he eivät voi/eivät halua huolehtia itsestään, jauhamalla ja elvyttämällä niitä.
Luodaan toimia, joilla lisätään tietoisuutta muovista materiaalina ja siitä, miten sitä voidaan käyttää uudelleen roskaamisen sijaan.
Kestävän kehityksen matkan avulla toimimme avoimesti sidosryhmiämme kohtaan, jolloin kaikki voivat seurata edistymistämme ja toivottavasti myös nähdä muovin hyödyt, kun voimme näyttää hyviä esimerkkejä.

Mitä meidän pitäisi/voimme tehdä

Osallistu enemmän muovia koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Brändimme rakentaminen Esvama Circular Solutions ja käytä sitä keskustelussa/markkinoinnissa.

Suojaa asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja ja yksityisyyttä

Mitä me teemme

Yleinen tietosuoja-asetus. Meillä on politiikka, joka ohjaa tätä selvästi.
Työskentelemme pilvipohjaisen palvelimen kanssa, jossa palveluntarjoaja varmistaa riittävän suojauksen. It-toimittajamme tarkistaa tämän myös jatkuvasti. VPN:ää käytetään etäyhteyksiin.
Microsoft 365-järjestelmä. Meillä on kaksivaiheinen todennus.

Klikkaamalla kutakin aihetta voit lukea lisää siitä, miten toimimme ja aiomme toimia.

Yhteiskunta

Toisin kuin yleisesti uskotaan, monet analyysit osoittavat, että muovi on usein paras materiaalivalinta kestävän tulevaisuuden kannalta. Yksi muovin pääominaisuuksista on, että sitä voidaan helposti käyttää uudelleen, ja tässä yhteiskunnan on otettava suuria askelia. Tässä meillä on tärkeä tehtävä osallistua julkiseen keskusteluun, tiedottaa siitä ja osallistua siihen.

Keskitymme muun muassa: Osallistu paikallisyhteisöön / Edistää työpaikkoja ja taitojen kehittämistä yhteisössä / Kannustaa paikallista yrittäjyyttä

Osallistu paikalliseen yhteisöön

Mitä me teemme

Sponsoroimme paikallisia urheiluseuroja, kuten Zwing it Dansskola, IF Lödde ja LBTK (Lomma Bjärred Tennisklubb).
Sponsoroimme kansainvälisiä järjestöjä, kuten Plania, Active Schoolia ja UNHCR:ää.
Luo koulun kanssa roskaamis-/keräystoimia.

Mitä meidän pitäisi/voimme tehdä

Luento/puhe muovista rakennusmateriaalina.
Työskentele enemmän sponsoroinnin kanssa.

Työtä työpaikkojen ja osaamisen kehittämisen puolesta yhteiskunnassa

Mitä me teemme

Annamme työntekijöillemme mahdollisuuden osallistua heidän ammattinsa mukaisille kursseille/ koulutuksiin. Se lisää heidän osaamistaan ja siten myös yhteiskunnalle koituvaa hyötyä.
Mittaa kurssien/ohjelmien määrää

Mitä meidän pitäisi/voimme tehdä

Tavoitteenamme on kasvaa ja toivomme voivamme työllistää ihmisiä sekä paikallisesti että muissa maissa toimimillamme markkinoilla.

Paikallisen yrittäjyyden edistäminen

Mitä me teemme

Sponsoroimme Local Business Associationia (HPCS).
Ostamme joulu- ja kesälahjoja asiakkaillemme ja toimittajillemme paikallisilta yrityksiltä.
Kun voimme, päätämme tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa (esim. IT, Vianor).
JA-toiminnan tukeminen toisen asteen oppilaitoksissa

Mitä meidän pitäisi/voimme tehdä

Työskentele enemmän paikallisesti.

Minimoimme liikenteen päästöt

Esvama suoritamme vuosittain useita kuljetuksia - kuljetukset ovat liiketoimintamme ympäristöä eniten kuormittava osa-alue. Siksi meille on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä kuljetuskumppaniemme kanssa, jotta voimme tarjota mahdollisimman kestäviä ratkaisuja.

Kun keskustelemme kuljetuksista, jaamme ne kolmeen luokkaan, jotka meidän on otettava huomioon ja arvioitava: ympäristövaikutukset (CO2-päästöt), läpimenoaika ja kustannukset. Meille kestävä kehitys on itsestäänselvyys, ja tämä tarkoittaa, että meidän on punnittava näitä luokkia toisiaan vastaan, jotta voimme löytää optimaalisen yhdistelmän.

Liian vähäinen keskittyminen kustannuksiin johtaa asiakastarjouksiin, joista kukaan ei halua maksaa - ja se ei ole kestävää. Jos emme kiinnitä riittävästi huomiota läpimenoaikaan, asiakkaamme ovat vaarassa joutua odottamaan liian kauan, mikä voi johtaa siihen, että he menettävät kiinnostuksensa. Ja jos keskitymme liian vähän ympäristöön, koko ketjusta tulee ympäristön kannalta kestämätön.

Olemme päättäneet asettaa etusijalle ympäristön ja sen, miten voimme rajoittaa CO2-päästöjämme. Yhteistyökumppanimme suunnittelevat jokaisen yksittäisen toimituksen tämän perusteella, ja kun kehitämme kuljetuksiamme, kyse voi olla esimerkiksi maantiekuljetusten minimoimisesta laiva- ja junakuljetusten hyväksi.

Monet ihmiset kutsuvat tätä "vihreäksi kuljetukseksi", mutta meille se on tavallista standardikuljetusta (meidän mielestämme vihreä kuljetus on periaatteessa 100-prosenttisesti fossiilivapaata).Tämä on valinta, jonka olemme tehneet, ja kun ostat meiltä materiaaleja, sinun on hyvä tietää, että teemme joka päivä kovasti töitä minimoidaksemme kielteiset ympäristövaikutuksemme.

Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden vaikuttaa kuljetuksiinsa omien prioriteettiensa perusteella. Jos esimerkiksi vähäisemmät päästöt ovat tärkein tekijä, tarkastelemme, miten voimme räätälöidä kuljetuksen sen mukaisesti. Asiakkaana voit jo nyt saada tietoa siitä, kuinka paljon hiilidioksidia kuljetuksesi tuottaa. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä.

Emme kuitenkaan koskaan hyväksy vähäpäästöisempiä vaatimuksia kustannusten minimoimiseksi. Tämä ei mielestämme ole kestävä lähestymistapa.

Tästä vuodesta alkaen raportoimme vuosittaiset kokonaispäästömme. Uskomme avoimuuteen ja yhteistyöhön kaikilla tasoilla keskimääräisten päästöjen vähentämiseksi vuosi vuodelta.