Skip to main content

Produkter

Vårt produktutbud kännetecknas av ett fokus på polyolefiner, kompletterat med tekniska plaster och Masterbatcher. Vi kan erbjuda såväl nyvara som Near to Prime (NTP)/Off Grade (OG) som återvunna material.

Kontakta oss
Bio material
 • Polybuten Adipat Tereftalat (PBAT)
 • Polyaktid (PLA)
Återvunna material
 • Återvunnet på industrispill (PIR)
 • Återvunnet på konsumentspill (PCR)
Polyeten (PE)
 • Lågdensitetspolyeten (LDPE)
 • Linjär Lågdensitetspolyeten (LLDPE)
 • Högmolekylärviktspolyeten (HMWPE)
 • Högdensitetspolyeten (HDPE)
 • Metallocener (mLLDPE)
Polypropen (PP)
 • Homopolymer (PPH)
 • Copolymer (PPC)
 • Random Copolymer (PPR)
Polyetentereftalat (PET)
 • Flaskmaterial
 • Skivmaterial
 • Fibermaterial
Styrener (PS)
 • Glasklar Polystyren (GPPS)
 • Slagseg Polystyren (HIPS)
 • Expanderad Polystyren (EPS)
 • Akrylnitril Butadien Styren (ABS)
Tekniska Plaster
 • Polykarbonat (PC)
 • Polyamid (PA)
 • Kompounds
Masterbatch (MB) / Additiver
 • Svart / Vit / Färger
 • Släppmedel (S)
 • Antioxidant (AO)
 • Antiblock (AB)
Polyvinylklorid (PVC)
 • K65
 • K67

Välj rätt material för ert projekt

Kontakta oss