Skip to main content

Recycling polymers

for tomorrow

Vi vill bli Skandinaviens mest hållbara distributör av polymerer och arbetar för en mer cirkulär industri. Sedan flera år tillbaka tar vi hand om våra kunders produktionsspill och annat material som ska regranuleras. Vi köper också tillbaka säckar som granulaten levereras i och ser till att de återvinns.

Med vårt pantsystem Return tar vi ytterligare steg mot framtidens hållbara plastindustri. Vi vill ge våra kunder incitament för att gå från ett linjärt till ett cirkulärt förhållningssätt genom att vi åtar oss att köpa tillbaka allt överflödigt material vi säljer till dem. Det gör vi genom att sätta ett restvärde, en pant, på materialet redan vid försäljning.

Det här innebär att när du som kund offererar nya projekt kan du räkna på materialkostnader 10-30% lägre än konkurrenterna. Insamling av materialet överlåter du till dina kunder. Allt material kan inte samlas in, men där det fungerar och där förutsättningar finns kommer det att gynna såväl klimatet som din och dina kunders ekonomi.

Vi vet att våra kunder värnar om miljön, men förstår också att det måste bli mer ekonomiskt försvarbart att verka för att den ska bli bättre.

Kontakta oss

Restvärdet på de olika

materialen varierar

Restvärdet är inte generellt, utan sätts unikt för varje artikel. Det påverkas till exempel av om man tillsätter färger, mineraler eller andra ämnen. På samma sätt påverkas restvärdet av hur lång tid och i vilka miljöer man räknar med att använda materialet.

En hållbar och cirkulär framtid

Vi är medvetna om att vi inte är först med att sätta ett restvärde, eller att ha ett pantsystem. Men att vi som distributör kan säga att vi garanterar ett restvärde genom hela produktportföljen är däremot något som vi inte sett andra aktörer göra.
Som aktör på marknaden tar vi vårt ansvar för en hållbar framtid på största allvar och vill ge våra kunder en ekonomisk möjlighet att bli mer cirkulära.

Vill du bidra till en mer hållbar industri?

Kontakta oss